Rygepolitik

Vi tillader ikke at der bliver røget i arbejdstiden – uanset om man er ude eller inde.

Overtrædelse af rygereglerne vil medføre advarsel til medarbejderen. Gentagene overtrædelser kan medføre opsigelse og i grovere tilfælde bortvisning af medarbejderen.